Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Voorkom een te hoge WOZ-waarde!

Voorkom een te hoge WOZ-waarde!
12 februari 2020 beheerdergoestenopdam

Binnenkort ontvangt u het jaarlijkse aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2020. Het kan ook zijn dat u het aanslagbiljet al heeft ontvangen. In dat aanslagbiljet is ook de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand opgenomen. Het belang van een juiste WOZ-waarde is groot en gaat veel verder dan alleen de door u te betalen gemeentelijke heffingen. De WOZ-waarde is ook van belang voor:

  • riool- en afvalstoffenheffing en waterschapslasten;
  • de hoogte van de bijtelling in verband met de eigen woning in privé;
  • de bepaling van de bijtelling privégebruik woning bij de winst uit onderneming;
  • afschrijvingsmogelijkheden in uw onderneming;
  • de belasting over in privé verhuurde woningen;
  • de heffing van schenk- en/of erfbelasting bij verkrijging van een woning.

Met name het financiële belang van de WOZ-waarde voor B.V.’s met een gebouw in eigen gebruik is per 1 januari 2019 fors toegenomen. U mag namelijk niet verder afschrijven dan tot aan de WOZ-waarde van het pand. Voor ondernemers die de onderneming rechtstreeks drijven in een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma geldt dat mag worden afgeschreven tot 50% van de WOZ-waarde. Ook daarvoor is het daarom belangrijk een juiste WOZ-waarde vast te stellen.

In een recent arrest van de Hoge Raad is bepaald dat erfverharding, een mest- en sleufsilo en een strooiselhok bij het hoofdgebouw (de melkveestal) horen. Dit betekent dat ook daarop de afschrijving beperkt is. Wat dit arrest betekend voor bijvoorbeeld een WKK, waterbassin, substraatinstallaties, waterinstallaties etc. is nog niet bekend. Op dit moment kan daarop nog gewoon worden afgeschreven. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met de WOZ-waarde van het pand.

Het is daarom belangrijk om de WOZ-waarde kritisch te beoordelen. Door een lagere WOZ-waarde kunt u belasting besparen. Vaak werkt een lagere WOZ-waarde ook door naar de volgende jaren.

Soms echter kunt u ook belang hebben bij een hogere WOZ-waarde van de woning. Dit is voornamelijk het geval als u hypotheekrente betaald. Door een hogere waarde heeft de bank meer zekerheid en kan de hypotheekrente in bepaalde situaties omlaag.

Bij de hoogte van WOZ-waarde hoeft overigens geen rekening  te worden gehouden met werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. Dit wordt ook wel de werktuigenvrijstelling genoemd. Ook voor de afschrijving is dit van belang. Op werktuigen kan namelijk gewoon regulier worden afgeschreven.

Let op: Bent u het niet eens met de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand of vermoedt  u dat de werktuigenvrijstelling niet correct is toegepast, dan kunt u tot zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Wilt u dat graag aan uw adviseur overlaten, stuurt u dan tijdig een kopie van het aanslagbiljet naar ons door. Wij kunnen de WOZ-waarde controleren en in overleg met u bezwaar maken.