Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tuinbouwbedrijven vallen ook onder de TOGS-regeling (€ 4.000-regeling)

Tuinbouwbedrijven vallen ook onder de TOGS-regeling (€ 4.000-regeling)
17 april 2020 beheerdergoestenopdam

De TOGS-regeling (Regeling Tegemoetkoming Getroffen Sectoren) is één van de steunmaatregelen in het kader van de Corona-crisis. Op grond van deze regeling komen ondernemers voor een vergoeding van € 4.000 in aanmerking indien zij in de periode 16 maart tot 15 juni 2020 minimaal € 4.000 omzetderving en minimaal € 4.000 aan vaste lasten hebben gehad. Onlangs heeft het kabinet de TOGS-regeling zodanig verruimd dat tuinbouwbedrijven hiervoor in aanmerking komen.

Verruiming SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling)
Bij de TOGS-regeling wordt gekeken of de hoofdactiviteit van de onderneming, zoals ingeschreven bij de KvK, voorkomt op de lijst van vereiste SBI-codes.
Aanvankelijk was de regeling opengesteld voor een beperkt aantal sectoren, waardoor tuinbouwbedrijven waren uitgesloten. Recentelijk is de lijst met vereiste SBI-codes verruimd. Veel voorkomende teelten in de tuinbouw voor de TOGS-regeling komen alsnog in aanmerking. Voor de volledige lijst verwijzen wij naar deze link: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes-0

Bedrijf aan huis
In eerste instantie was de TOGS-regeling alleen opengesteld voor ondernemingen die op een ander adres dan het privéadres zijn gevestigd. De regeling is op dit punt verruimd. Nu komen ook ondernemingen in aanmerking die een vestiging hebben die fysiek is afgescheiden van de privéwoning en een eigen opgang of toegang heeft.

Samenloop andere regelingen
Deze week heeft het kabinet aangekondigd dat er een Noodfonds komt voor de sierteeltsector en de onderdelen van de voedingstuinbouw. De exacte voorwaarden van dit Noodfonds zijn nog niet bekend. Het is onduidelijk of tuinders gebruik kunnen maken van de regeling van het Noodfonds én de TOGS-regeling. Voor ondernemers in de sierteeltsector adviseren wij pas een beroep te doen op de TOGS, nadat de voorwaarden van het Noodfonds bekend zijn geworden.

Mocht u over deze regeling vragen hebben, kunt u zich richten tot Erik Goesten of Peter van der Werf.

Telefoon: 0418-579 442 of e-mail: info@goestenopdam.nl