Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Tips voor schenken

Tips voor schenken
24 november 2016 beheerdergoestenopdam

Het einde van het jaar nadert snel en in 2017 verandert er weer het nodige. Er zijn nog zaken die u in 2016 zou kunnen regelen omdat ze u nog een fiscaal voordeel opleveren. Daarom hebben wij voor u eindejaarstips opgesteld. Van belang is wel dat het Belastingplan 2017 nog niet is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Er kunnen nog (kleine) wijzigingen plaatsvinden.

Maak haast met de bedrijfsopvolging

Het (gedeeltelijk) schenken van uw onderneming of aandelen in uw BV kan fiscaal op een voordelige wijze. Er is géén schenkbelasting verschuldigd als de onderneming een waarde heeft van € 1.060.000. Is de waarde hoger, dan is van het meerdere 83% vrijgesteld. Er wordt dan 17% belast tegen (bij een schenking van ouder aan kind) een tarief van maximaal 20%. Het belastingtarief is dan slechts 3,4% (20% van 17%) van de waarde van de schenking.

Financiën wil deze bedrijfsopvolgingsregeling in de volgende kabinetsperiode versoberen. Zorg daarom dat u tijdig gebruik maakt van deze zeer profijtelijke regeling. De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 15 maart 2017. Hierna zal waarschijnlijk de wet worden aangepast.

Maak gebruik van de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen

Door het tijdig overdragen van vermogen aan uw kinderen en/of kleinkinderen besparen uw erfgenamen erfbelasting bij uw overlijden. In 2016 gelden navolgende schenkingsvrijstellingen:

  • Schenking aan kinderen: € 5.304 (per kind);
  • Eenmalige verhoogde vrijstelling van € 25.449 voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 39 jaar;
  • Schenkingen aan overige verkrijgers (waaronder kleinkinderen): € 2.122 per verkrijger.

De eenmalig verhoogde vrijstelling kan nog verder worden verhoogd tot € 53.016 als de extra schenking wordt gebruikt voor een eigen woning.

Voorsorteren op verhoogde schenking in 2017!

Per 1 januari 2017 wordt opnieuw de vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen met betrekking tot een eigen woning ingevoerd. De vrijstelling geldt nu permanent en is van toepassing als de ontvanger tussen 18 en 40 jaar is. Nieuw in 2017 is dat onder voorwaarden de schenking gespreid geschonken mag worden over 2017/2018 en 2019.

Voor zover uw kind(eren) al vóór 2010 gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling, kent de wet een interessante overgangsregeling. U mag ten behoeve van de eigen woning in 2016 aanvullend een bedrag van € 27.570 aan het kind schenken. Vervolgens geldt er in 2017/2018 nog een tijdelijke inhaalvrijstelling van € 46.984. Let op: Deze vrijstelling is alleen van toepassing als u in 2016 een schenking ten behoeve van de woning doet! Wanneer u dit niet doet, kunt u in 2017 slechts gebruik maken van een inhaalvrijstelling van € 27.567. Door nog dit jaar een schenking te doen, kunt u dus een extra vrijstelling van afgerond € 47.000 benutten!

De bedragen worden in 2017 nog geïndexeerd. Houd er rekening mee dat er aan de vrijstelling ten behoeve van de eigen woning diverse voorwaarden zijn verbonden.

Tot slot

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.