Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting
3 november 2017 beheerdergoestenopdam

Standard Business Reporting

Wellicht zegt het u niet direct iets, maar SBR is een belangrijke ontwikkeling als het gaat om gegevensuitwisseling tussen ondernemers enerzijds en andere belanghebbenden, zoals de Kamer van Koophandel en banken. SBR staat voor Standard Business Reporting en bepaalt sinds enige tijd hoe ondernemers hun financiële data aan belanghebbenden dienen aan te leveren.

Bronzen SBR Predicaat
Hoewel het nog sterk in ontwikkeling is, zijn we trots dat wij op 20 juni van dit jaar al een bronzen SBR predicaat in ontvangst mogen nemen vanwege het grote aantal SBR rapportages dat door ons kantoor is aangeleverd. Het aanleveren van data via SBR maakt dat de gebruikers deze data effectiever en efficiënter kunnen verwerken.

Minder handmatige controles
Het geautomatiseerd inlezen en verwerken van data heeft natuurlijk voordelen. De keten wordt efficiënter ingericht en dubbel werk wordt voorkomen. Er kleven echter ook nadelen aan. Natuurlijke controlemomenten komen te vervallen waardoor er (nadelige) interpretaties kunnen plaatsvinden waarbij we niet altijd stilstaan. Om die reden zullen wij een aantal zaken in onze werkwijze aanpassen bij het opstellen van de jaarrekeningen over 2017.