Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Overige eindejaarstips – 2019

Overige eindejaarstips – 2019
21 november 2019 beheerdergoestenopdam

Aftrek lijfrentepremie/storting banksparen: betalen voor 31 december 2019

Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van de aftrekbare premie wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte van de voorgaande jaren. Als u de aftrekpost wilt in 2019, dan moet u de premies daadwerkelijk in 2019 betalen! Doet u dit niet, dan kunt u de lijfrentepremie niet in uw aangifte 2019 in aftrek brengen.

Young Timer op de zaak?

Hoewel niet voor het einde van het jaar, toch een tip die we u niet willen onthouden. Steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een oudere auto. De reden daarvoor is de lagere bijtelling. Anders dan voor jongere auto’s wordt de bijtelling voor het privégebruik van auto’s van 15 jaar en ouder niet berekend over de oorspronkelijke catalogusprijs, maar over de waarde van de auto in het economisch verkeer. Wel geldt voor deze categorie een hoger bijtellingspercentage van 35. De bijtelling van een dergelijke auto die op dit moment € 5.000 waard is, is dan slechts € 1.750 per jaar. Volgens autoblog.nl wordt 2020 een heel interessant jaar, want heel veel “gave auto’s bereiken namelijk de 15-jarige leeftijd”.

Vraag tijdig om een voorlopige aanslag!

Als u verwacht over 2019 belasting bij te moeten betalen, adviseren wij u tijdig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rente die de belastingdienst in rekening brengt fors hoger is dan de rente die u ontvangt bij de bank. Voor de inkomstenbelasting is de rente nu 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Is het verzoek ingediend voor 1 mei 2020, dan is geen belastingrente verschuldigd als de (aanvullende) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd en hierna niet meer hoeft te worden bijbetaald.

Sparen bij de belastingdienst tegen de hogere rentetarieven is echter niet mogelijk. De belastingdienst vergoedt namelijk alleen rente in bijzondere situaties.

Laat de belastingdienst nog meebetalen aan uw studie

Bent u van plan een studie of opleiding te gaan volgen? Dan kan het verstandig zijn om hier in 2019 of 2020 mee te starten. Naar verwachting is het vanaf 2021 niet meer mogelijk om kosten van een studie of opleiding af te trekken in de inkomstenbelasting, omdat deze wordt vervangen door een subsidieregeling STAP-budget (Stimulans van de Arbeidsmarktpositie) voor natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Om in aanmerking te komen voor de aftrekpost, moet u wel voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden.

Aanpassing aftrekposten in 2020

Sommige aftrekposten in de inkomstenbelasting worden in 2020 aftrekbaar tegen maximaal 46%. Dit is gelijk aan het tarief voor de hypotheekrenteaftrek. Het aftrekpercentage wordt steeds met 3% per jaar teruggebracht tot uiteindelijk 37,10 procent in 2023. Het gaat onder meer om aftrek van alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen, aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten, aftrek van weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrek van scholingsuitgaven en giftenaftrek. Het kan daarom voordelig zijn nog dit jaar een aftrekpost te benutten tegen het hogere tarief.

Vermogenstoets toeslagen

Naast de inkomenstoets geldt er ook een vermogenstoets voor de toeslagen. Voor het jaar 2020 is deze voor de zorgtoeslag en kindgebonden budget vastgesteld op € 85.767. Als het vermogen uitkomt boven het heffingsvrije vermogen (voor alleenstaanden in 2020 is dit € 30.846 en voor toeslagpartners is dit € 61.692) plus € 85.767, dan is er géén recht op zorgtoeslag en/of kindgebonden budget.

Voor de huurtoeslag geldt dat er niet meer vermogen mag zijn dan het heffingsvrije vermogen, dit is € 30.846 respectievelijk € 61.692 voor toeslagpartners.

De vermogenstoets wordt aangelegd op peildatum 1 januari 2020. Zorg er dus voor, indien er op basis van het inkomen recht is op toeslagen, dat het vermogen op 1 januari 2020 niet te hoog is.