Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Overige eindejaarstips – 2018

Overige eindejaarstips – 2018
19 november 2018 beheerdergoestenopdam

Aftrek lijfrentepremie: betalen voor 31 december 2018

Premies voor een lijfrenteverzekering of stortingen op een lijfrentespaarrekening of beleggingsrecht zijn alleen aftrekbaar als u in een bepaald jaar niet voldoende pensioen heeft opgebouwd. De hoogte van de aftrekbare premie wordt bepaald aan de hand van de jaarruimte of reserveringsruimte van de voorgaande jaren. Als u de aftrekpost wilt in 2018, dan moet u de premies daadwerkelijk in 2018 betalen! Doet u dit niet, dan kunt u de lijfrentepremie niet in uw aangifte 2018 in aftrek brengen.

Young Timer op de zaak?

Hoewel niet voor het einde van het jaar, toch een tip die we u niet willen onthouden. Uit cijfers van de BOVAG blijkt dat steeds meer zakelijke rijders kiezen voor een oudere auto. De reden daarvoor is de lagere bijtelling. Anders dan voor jongere auto’s wordt de bijtelling voor het privégebruik van auto’s van 15 jaar en ouder niet berekend over de oorspronkelijke catalogusprijs, maar over de waarde van de auto in het economisch verkeer. Wel geldt voor deze categorie een hoger bijtellingspercentage van 35. De bijtelling van een dergelijke auto die op dit moment € 5.000 waard is, is dan slechts € 1.750 per jaar.

Vraag tijdig om een voorlopige aanslag!

Als u verwacht over 2018 belasting bij te moeten betalen, adviseren wij u tijdig te verzoeken om een (aanvullende) voorlopige aanslag. De belangrijkste reden hiervoor is dat de rente die de belastingdienst in rekening brengt fors hoger is dan de rente die u ontvangt bij de bank. Voor de inkomstenbelasting is de rente nu 4% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 8%. Is het verzoek ingediend voor 1 mei 2019 dan is geen belastingrente verschuldigd als de (aanvullende) voorlopige aanslag conform het verzoek wordt opgelegd en hierna niet meer hoeft te worden bijbetaald.

Sparen bij de belastingdienst tegen de hogere rentetarieven is echter niet mogelijk. De belastingdienst vergoedt namelijk alleen nog rente in bijzondere situaties.

Laat de belastingdienst nog meebetalen aan uw studie

De kosten voor een opleiding of studie kunt u alleen nog maar in 2018 en 2019 in aftrek brengen op uw inkomstenbelasting. De persoonsgebonden aftrekpost voor scholingsuitgaven vervalt namelijk vanaf 1 januari 2020 en wordt vervangen door een individuele leerrekening.

Met deze tips schetsen wij u welke mogelijkheden er zijn nog dit jaar gebruik te maken van voordelige regelingen. Toch blijft het in bijna alle gevallen maatwerk. Samen met uw contactpersoon kunt u kijken welke keuze uit de regelingen voor u het beste is.