Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Noodpakket voor de sierteelt

Noodpakket voor de sierteelt
16 april 2020 beheerdergoestenopdam

Op 15 april jl. heeft de Minister van Landbouw een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (zie bijlage).  In deze brief wordt een aanvullende financiële compensatie aangekondigd voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw, alsmede voor fritesaardappelen. Deze aanvullende regeling is nodig omdat de bestaande regelingen, zoals de NOW (werktijdverkorting), in deze sectoren onvoldoende soelaas bieden. Hierbij kan worden gedacht aan de situatie waarin de teelt moet worden voortgezet, terwijl de omzet is weggevallen of de situatie waarin sprake is van een seizoenpiek.

Bij de compensatie zal men kijken naar de omzetderving die een bedrijf heeft geleden. Hierbij wordt de omzet van de periode maart, april, mei 2020 vergeleken met de gemiddelde omzet van de periode maart, april, mei van de jaren 2017-2019.
Indien en voor zover de omzetdaling meer dan 30% bedraagt, wordt deze door de overheid gecompenseerd. De eerste 30% van de omzetdaling wordt niet vergoed. Dit wordt gezien als onderdeel van het ondernemersrisico.
Tot slot komt er een plafond voor de totale vergoeding per bedrijf, om ervoor te zorgen dat alle bedrijven de benodigde steun ontvangen.

De aankondiging laat nog veel zaken onduidelijk. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk of:

  • deze regeling naast de overige regeling, zoals NOW, kan worden toegepast;
  • hoe men omgaat met investeringen die tot een toename van de omzet in deze periode hebben geleid of nu hadden moeten leiden;
  • hoe men omgaat met omschakeling naar een teelt met een hogere  of lagere omzet.

De Minister geeft aan dat er op korte termijn een nadere uitwerking van de regeling komt en dat er wordt aangegeven op welke wijze bedrijven zich kunnen aanmelden bij RVO.

Uiteraard volgen wij deze regeling nauwlettend en houden wij u van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte. Mocht u over deze regeling vragen hebben, kunt u zich richten tot Erik Goesten of Peter van der Werf.

Telefoon: 0418 – 579 442 of e-mail: info@goestenopdam.nl