Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Nieuwsbrief oktober

Nieuwsbrief oktober
9 oktober 2019 beheerdergoestenopdam

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Deze wet moet de arbeidsmarkt beter reguleren. De huidige wetgeving doet in de ogen van het kabinet niet goed zijn werk. Concreet betekent de nieuwe wet dat het vast aanstellen van personeel  aantrekkelijker wordt ten opzichte van het werken met flexibel arbeidskrachten zonder vast contract.

Ook de berekening van de transitievergoeding, dit is een vergoeding die werknemers ontvangen bij ontslag, wordt aangepast. Over het algemeen zal het aantrekkelijker zijn om een oudere werknemer ná 1 januari 2020 te ontslaan en een werknemer met een tijdelijke/ flexibel contract nog vóór 1 januari 2020 te ontslaan. Laat u daarom op dit moment al informeren over de mogelijke gevolgen bij uw bedrijf.

Goesten & Opdam verzorgt in november 2019 een lezing over onder meer dit onderwerp. U zult hiervoor een uitnodiging ontvangen.

POP3 Jonge Landbouwers

Boeren en tuinders die op het moment van aanvragen jonger zijn dan 41 jaar, bedrijfshoofd zijn van hun eerste landbouwbedrijf met daarin een (blokkerende) zeggenschap en die in 2020 willen investeringen in hun onderneming kunnen in de periode tussen 2 december 2019 en 31 januari 2020 weer een aanvraag indienen voor de POP3-subsidie Jonge Landbouwers.

Per provincie zal een lijst beschikbaar worden gesteld met investeringen welke in aanmerking komen voor de subsidie. De te verkrijgen subsidie bedraagt 30% en is minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000

Huisvesting Arbeidsmigranten

De fiscale gevolgen van huisvesting van arbeidsmigranten zijn niet eenvoudig. Omdat het financiële belang groot kan zijn, is het noodzakelijk dit in beeld te hebben.

Voor de fiscale gevolgen is van belang in wat voor ruimte arbeidsmigranten worden gehuisvest. Betreft dit (voor de heffing van omzetbelasting ) een roerende of onroerende zaak? Dit is lang niet altijd logisch. Een chalet (maar ook WKK) is bijvoorbeeld voor de omzetbelasting een roerende zaak. De heffing is ook afhankelijk van welke periode de arbeidsmigranten verblijven. Er is een fiscaal verschil of huisvesting plaatsvindt voor een periode korter dan 6 maanden of voor een periode langer dan 6 maanden. Daarnaast dient altijd beoordeeld te worden waar het maatschappelijk middelpunt van leven van de arbeidsmigrant zich bevind.

De voorgenoemde criteria zijn onder van belang voor de afdracht van omzetbelasting over de ontvangen huren, maar ook  voor de aftrek van in rekening gebrachte omzetbelasting op investeringen welke zijn verricht ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Wij raden u dan ook aan voorafgaand aan de investeringen contact met ons op te nemen om de fiscale gevolgen af te stemmen.

Pensioen in eigen beheer

Als directeur groot aandeelhouder (DGA) met een pensioen in eigen beheer is 2019 het laatste jaar waarin het pensioen kan worden afgekocht of omgezet kan worden in een oudedagsverplichting.

Het opgebouwde pensioen mag ook worden aangehouden maar het kan fiscaal voordelig zijn om dit pensioen af te kopen dan wel om te zetten in een oudedagsverplichting. Mocht er nog geen actie zijn ondernomen, dan heeft u nu nog de mogelijkheid om de scenario’s te laten beoordelen. De mogelijkheden tot afkoop of omzetting lopen immers af op 31 december 2019.

Zonnepanelen

Er is veel aandacht voor het klimaat. Een manier om daar als ondernemer aan bij te dragen is het plaatsen van zonnepanelen. Zeker bij bedrijven met veel energieverbruik in de zomermaanden, maar ook voor kleinere verbruikers, is dit al snel een rendabele investering. Voorwaarde is wel dat uw constructie is berekend op de extra daklast.

Omzetbelasting

Voor zowel ondernemers als particulieren geldt dat er bij aanschaf van zonnepanelen recht bestaat op aftrek van de in rekening gebrachte omzetbelasting. In sommige gevallen kan (op basis van nieuwe rechtspraak) er bij de installatie van zonnepanelen op een woning zelfs een deel van de in rekening gebrachte omzetbelasting  over de (ver)bouw van de woning  in aftrek worden gebracht. Dit maakt het aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen.

Stimuleringsmaatregelen

Indien de installatie voor de zonnepanelen aan specifieke voorwaarden voldoet, kan er recht bestaan op energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een extra  aftrekpost voor ondernemers van 45%. Naast deze EIA biedt de overheid ook de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+) aan. De najaarsronde van deze regeling gaat op 29 oktober open en voor het budget van € 5 miljard geldt: op = op!

Let wel: EIA en SDE+ gaan niet samen. De aansluitwaarde van het bedrijf bepaalt voor welke van beide u in aanmerking komt.

Vanaf 2020 zal er een nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen worden opengesteld, dit is de SDE++. Deze subsidieregeling wordt naar verwachting breder van de huidige SDE+ subsidie, denk hierbij aan windenergie, biomassa, geothermie en water maar ook op maatregelen die het terugdringen van CO2 stimuleren.

Kortom er zijn de nodige aandachtspunten en kansen voor u als ondernemer. Wij kunnen u op al deze gebieden van nadere informatie voorzien en u helpen bij het maken van de juiste keuze.

Indien er nog vragen zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Gert-Jan Pardoel of Patrick de Jong van Goesten & Opdam.

Email: gertjan.pardoel@goestenopdam.nl
patrick.dejong@goestenopdam.nl
of telefoonnummer: 0418 – 579 442.