Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Nieuwsbrief oktober 2020

Nieuwsbrief oktober 2020
9 oktober 2020 beheerdergoestenopdam

Wijzigingen in de overdrachtsbelasting per 2021
Starters
Kopers met de leeftijd van 18 tot 35 jaar betalen eenmalig geen overdrachtsbelasting bij de aankoop van hun eerste woning welke dient voor eigen bewoning (tarief bedraagt nu 2% op woningen). De koper heeft wel een verklaring nodig om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

Woningen ter belegging/verhuur
Kopers (natuurlijk personen en B.V.’s) gaan 8% overdrachtsbelasting betalen als de woning als beleggings- of verhuurobject wordt gebruikt, dan wel als er sprake is van een aankoop van een tweede woning voor eigen gebruik.

Verkrijging overige onroerende zaken
Bij de aankoop van overig onroerend goed, denk hierbij aan bedrijfsgebouwen met ondergrond, wordt het algemene tarief verhoogd van 6% naar 8%. Dat is dus meer dan de verhoging naar 7% die eerder was aangekondigd.

Conclusie
Met de juiste timing van aankoop van onroerend goed kan een besparing van overdrachtsbelasting behaald worden. In verband met de te verwachte drukte bij makelaars en notarissen, is het advies ruim voor het einde van dit jaar zaken te doen en contact op te nemen met een notaris.

Werkkostenregeling (WKR)
Verhoging vrije ruimte 2020
In 2020 mag een werkgever maximaal 3% (was 1,7%) van het (fiscale) loon tot € 400.000 binnen de onderneming belastingvrij aan zijn werknemers vergoeden. Boven de € 400.000 bedraagt dit percentage 1,2%. Indien er meer aan werknemers wordt uitgekeerd, moet 80% eindheffing worden betaald.

Waarvoor geldt de WKR
De WKR kan onder andere worden toegepast voor: kerstpakketten, personeelsactiviteiten, fietsen, onkostenvergoedingen, bonussen en maaltijden op het bedrijf.

Waarvoor geldt de WKR niet
De werkgever mag ook aangewezen kosten of uitgaven betalen zonder dat deze van invloed zijn op vrije ruimte van de WKR, voorbeelden zijn een computer, mobiele telefoon en consumpties tijdens werktijd.

Conclusie
Het jaar 2020 biedt dus een extra mogelijkheid om aan uzelf dan wel uw werknemers een extra (onbelaste) vergoeding te verstrekken. Om een berekening te maken van de ruimte en de specifieke vergoedingen verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met uw salarisverwerker of relatiebeheerder.

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
Het kabinet wil bedrijven stimuleren om te blijven investeren, voor deze regeling is € 4 miljard beschikbaar gesteld (periode van 2 jaar). De korting zal worden verrekend met de loonheffingen, dit zorgt ervoor dat alle bedrijven met voldoende werknemers gebruik kunnen maken van deze regeling. Voordeel is ook dat de korting direct zichtbaar is bij de afdracht van minder loonheffingen.

Inhoud en voorwaarden regeling
De investeringskorting geldt alleen voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen waarvan de investeringsverplichting is aangegaan op of ná 1 oktober 2020. Daarbij moeten de investeringen tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 volledig zijn betaald en binnen 6 maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

* Bij investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting 3% van het investeringsbedrag.
* Bij investeringen boven € 5 miljoen per kalenderjaar bedraagt de korting over het meerdere 2,44% van het investeringsbedrag.
* Voor alle aanvragen geldt een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en minimaal € 20.000 aan investeringen per aanvraag (met een maximum van 4 aanvragen per jaar).

Samenhang met overige investeringsregelingen
De BIK kan worden gecombineerd met bijvoorbeeld de kleinschaligheids-investeringsaftrek (KIA), energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving (VAMIL).

Conclusie
Het plannen van investeringen wordt hiermee nog meer van belang. Zorg er dus voor dat er optimaal gebruik gemaakt kan worden van alle investeringsregelingen en stem je investering(plannen) op tijd met je relatiebeheerder af.

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
Met het voortduren van de Corona-pandemie is ook de behoefte aan ondersteuning van de economie nog steeds actueel. Onderdeel hiervan is de NOW, de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. De aanvraagmogelijkheid voor de tweede tranche is alweer enige tijd gesloten en medio november wordt de derde openstelling verwacht. Waarschijnlijk nog gevolgd door een vierde en vijfde.

Sinds 7 oktober j.l. is het ook mogelijk om de vaststelling voor de eerste tranche in te dienen. Hierin dient de definitieve omzetdaling te worden berekend en toegelicht. Aan de hand daarvan wordt een definitieve toekenning verstrekt en wordt het resterende bedrag uitgekeerd.

Is de omzetschade (beduidend) minder dan begroot, maar wel groter dan 20%, dan is de kans reëel dat de vaststelling ertoe leidt dat u een deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen. Dit kan ook het geval zijn wanneer de feitelijke loonkosten over de maanden wisselen. Is uw omzetschade uiteindelijk kleiner dan 20% dan is het verstandig de aanvraag NOW in te trekken. Daarmee vermijdt u de administratieve handeling en kosten van de vaststelling.

Mocht u over deze nieuwsbrief vragen hebben, kunt u zich richten tot Patrick de Jong, Gert-Jan Pardoel of Peter van der Werf.

Telefoonnummer: 0418 – 579 442.
Email: info@goestenopdam.nl