Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief juni
17 juni 2019 beheerdergoestenopdam

De Hoge Raad oordeelt over belastingheffing box 3

Inleiding

De belastingheffing in Box 3 ligt al jaren onder vuur. De belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat een rendement van 4% (of soms hoger) eenvoudig haalbaar is. In werkelijkheid wordt dit rendement vaak niet gehaald. Dit komt met name door de zéér lage spaarrente.

Bezwaarprocedure

De vraag of dit allemaal wettelijk is toegestaan, is over de jaren van vanaf 2013 en 2014 voorgelegd aan de rechter. Als de uitspraak positief is, kan iedere Nederlander zich hierop beroepen. Een bezwaarschrift daartoe is niet nodig.

Voor de jaren 2015 en 2016 is overigens een bezwaarschrift ook niet nodig. Eerst vanaf de jaren 2017 en verder moet daadwerkelijk bezwaar worden gemaakt om uw rechten veilig te stellen. Vanaf 2017 zijn derhalve door ons kantoor vele bezwaarschriften ingediend.

Stand van zaken

Afgelopen vrijdag heeft de hoogste Nederlandse rechter (de Hoge Raad) voor 2013 en 2014 geoordeeld over de belastingheffing in box 3. Daarbij is de conclusie van de Hoge Raad dat het voor spaarders en beleggers niet haalbaar is om (zonder het nemen van risico’s) het door de Belastingdienst gestelde rendement van 4% te halen.

Wat betekent de uitspraak voor u?

Zorgt deze uitspraak nu voor een verlaging van de belastingheffing box 3 over 2013 en 2014? Nee, de Hoge Raad oordeelt dat de rechter niet de aangewezen partij is om de wetgever te dwingen tot aanpassingen. Hij mag derhalve niet op de stoel van de wetgever gaan zitten. De rechter kan alleen in individuele gevallen een andere uitspraak doen. Dan moet er sprake zijn van een zogenaamde buitensporig zware last hetgeen vrijwel niet voorkomt.

Vervolg

Op dit moment dienen we de reactie van de Belastingdienst af te wachten. De uitspraak van de Hoge Raad geeft aan dat de kans groot is dat ook voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018 geoordeeld wordt dat de Belastingdienst uitgaat van een te hoog rendement, maar dat dit uiteindelijk niet zal leiden tot een daadwerkelijke vermindering.

Wij houden u de komende periode op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de heffing voor
box 3 mede ook in combinatie met de ingediende bezwaarschriften vanaf 2017.

Indien er nog vragen zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Gert-Jan Pardoel of Patrick de Jong van Goesten & Opdam.

Email: gertjan.pardoel@goestenopdam.nl
patrick.dejong@goestenopdam.nl
of telefoonnummer: 0418 – 579 442.

Nieuwe algemene voorwaarden

Naar aanleiding van de wetswijziging rondom AVG, heeft Goesten & Opdam haar Algemene voorwaarden opnieuw bekeken en een aantal wijzigingen doorgevoerd. U vindt onze nieuwe voorwaarden op onze website www.goestenopdam.nl en u kunt ze opvragen bij de Kamer van Koophandel.

Opleiding Bedrijfskunde voor de Tuinbouw

Goesten & Opdam heeft samen met de HAS Hogeschool, Fidus Advies en Rabobank een opleiding ontwikkelt speciaal voor ondernemers, mede-eigenaren of bedrijfsopvolgers in de Tuinbouwsector.

Gedurende deze opleiding gaat u aan de slag met uw eigen ondernemingsplan. Hierdoor vergroot u uw inhoudelijke bagage en maakt u direct een vertaling van de theorie naar de praktijk in eigen bedrijf.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, klik hier!