Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Machtingscode Vooraf Ingevulde Aangifte 2018 (VIA)

Machtingscode Vooraf Ingevulde Aangifte 2018 (VIA)
25 maart 2019 beheerdergoestenopdam

Onlangs heeft u van de Belastingdienst brieven ontvangen met als onderwerp: formulier registratie machtiging intermediair goedkeuren. De Belastingdienst heeft u deze brief gestuurd omdat wij namens u de aangifte inkomstenbelasting 2018 verzorgen. Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting 2018 kunnen wij gebruik maken van de gegevens van de Belastingdienst zoals:

  • Kind gegevens
  • Loon jaaropgaven
  • WOZ-waarden van onroerende zaken
  • Hypotheekgegevens
  • Banksaldo’s

Om de gegevens van de Belastingdienst te kunnen gebruiken hebben wij de activeringscode nodig welke op de brief van de Belastingdienst staat vermeld. Wij vragen u om de brief, zo spoedig mogelijk naar ons toe te zenden. De machtingscode is namelijk maar beperkt geldig. Met deze gegevens kunnen wij de aangifte inkomstenbelasting 2018 zo volledig en optimaal mogelijk voor u opstellen, zodat er achteraf geen correcties worden gemaakt door de Belastingdienst.

Indien er nog vragen zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Patrick de Jong van Goesten & Opdam.

Email: patrick.dejong@goestenopdam.nl of telefoonnummer: 0418 – 579 442.