Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Gecombineerde opgave ook voor de glastuinbouw van belang

Gecombineerde opgave ook voor de glastuinbouw van belang
15 maart 2019 beheerdergoestenopdam

In het verleden was de gecombineerde opgave of landbouwtelling vooral iets voor de veehouderij. Veel van de EU-bijdragen waren gekoppeld aan dieren. Met de introductie van betalingsrechten en perceelsregistratie is daar ook een groot belang voor de grondgebonden teelten bij gekomen. Doordat inmiddels ook de CO2-emissie opgave in de gecombineerde opgave is opgenomen, ontstaat ook voor de glastuinbouw een groot belang om de gecombineerde opgave in te vullen.

In diverse situaties wordt door RVO als voorwaarde voor een subsidietoekenning de voorwaarde gesteld dat in eerdere jaren de gecombineerde opgave moet zijn ingevuld. Voorbeelden hiervan: de toekenning van betalingsrechten en recent ook voor de aanvraag van subsidies.

De regeling Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) die dit voorjaar opnieuw opengesteld wordt voor diverse energiebesparende maatregelen, is hiervan een voorbeeld. Wil je deze subsidie aanvragen, dan is het invullen van de gecombineerde opgave een verplichting. En ook na toekenning is het invullen verplicht gedurende de looptijd.

Kortom, reden genoeg om hier even bij stil te staan. Invullen kan nog tot en met 15 mei 2019. Neem bij vragen contact op met uw contactpersoon.