Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Gecombineerde opgave en de CO2-regeling voor de glastuinbouw

Gecombineerde opgave en de CO2-regeling voor de glastuinbouw
28 maart 2019 beheerdergoestenopdam

Vóór 15 mei 2019 dient weer de gecombineerde opgave bij het RVO te worden ingediend. Een onderdeel van deze gecombineerde opgave is de emissieaangifte voor glastuinbouwondernemers. De CO2-regeling is een tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting in de glastuinbouw. Als de emissieruimte wordt overschreden, moeten de bedrijven hiervoor betalen. De kosten worden op basis van het energieverbruik over de bedrijven verdeeld naar rato van de oppervlakte van het bedrijf.

Voor wie?

De emissieaangifte is verplicht voor alle Nederlandse glastuinbouwondernemers. Bedrijven met een emissie van 305 ton CO2 of meer moeten jaarlijks emissieaangifte doen, zo ook bedrijven met minder dan 2.500 m2 glasoppervlak.

Wat heb je nodig?

  • Rekeningen (of slotnota van december) over het aangiftejaar voor afname van aardgas;
  • EAN-nummer (te vinden op de gasrekening); en indien van toepassing
  • Elektriciteitsnota’s (of slotnota van december) van de levering aan het net over het aangiftejaar.

Voor wie niet?

De emissieaangifte is niet verplicht voor:

  • Bedrijven die deelnemen aan het EU-handelssysteem ETS; en
  • Bedrijven met een neventak en minder dan 2.500 m2 glasoppervlakte.

Huurbedrijven?

De huurder (de verbruiker van het aardgas) dient in zijn gecombineerde opgave de emissieaangifte te verrichten.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik hier.