Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

EG subsidie open vanaf 2 maart 2020 tot en met 30 juni 2020

EG subsidie open vanaf 2 maart 2020 tot en met 30 juni 2020
12 februari 2020 beheerdergoestenopdam

De kas als energiebron kent twee op maat gemaakte subsidieregelingen ter stimulering van investeringen op energiegebied in de glastuinbouw. Dit zijn de MEI- en de EG-regeling. Ook zijn er algemene subsidieregelingen.

De EG-regeling (voorheen EHG-regeling) wordt jaarlijks opengesteld. In 2020 is het budget voor de eerste openstelling 15 miljoen euro. In de openstelling 2020 van 2 maart t/m 30 juni kan naar verwachting subsidie worden aangevraagd voor:

  • Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%) als het eerste energiescherm ook energiebesparend is;
  • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd;
  • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster;
  • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of –cluster.

De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd. Voorwaarden voor de subsidie zijn onder meer het indienen van de Gecombineerde Opgave met CO2-emisse opgave én het hebben van een koopovereenkomst met ontbindende voorwaarde voor de subsidieverlening.

De EG-regeling/subsidie komt naast de huidige fiscale faciliteiten van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Een combinatie is dus mogelijk.

Let op: de definitieve lijst van investeringen is nog niet bekend. De subsidie bedraagt maximaal 25% van het investeringsbedrag.

Er zijn ook nog andere (fiscale) investeringsregelingen. We noemen op deze plaats de volgende:

  • SDE+-subsidie voor het opwekken van energie uit zon, water, wind, biomassa en geothermie;
  • Milieu-investeringsaftrek (MIA)/Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) op bedrijfsmiddelen welke op de milieulijst worden genoemd;
  • MEI-subsidie voor innovatieve kassen met extra voorzieningen met een hoge energiebesparing en innovatieve energiesystemen die de CO2-uitstoot met minimaal 25% verminderen. Aanvragen voor MEI-subsidie kunnen binnenkort worden ingediend.

Kortom er zijn de nodige kansen voor u als ondernemer. Wij kunnen u op al deze gebieden van nadere informatie voorzien en helpen bij het maken van de juiste keuze. Neem hiervoor contact op met ons kantoor en vraag naar Peter van der Werf.