Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Corona raakt de tuinbouw, de grootste klap lijkt voor de sierteelt.

Corona raakt de tuinbouw, de grootste klap lijkt voor de sierteelt.
16 maart 2020 beheerdergoestenopdam

We zijn in een heel korte tijd in een heel vreemde situatie beland. Het land is op slot gegaan. Alle scholen, sportclubs en horeca zijn gesloten. Alles wordt uit de kast gehaald om de uitbreiding van het coronavirus te temperen. Dit alles om de druk op de gezondheidszorg te verlichten en verspreiden.

Voor ondernemers breken daarmee onzekere tijden aan. Zo ook in de tuinbouw. Waar voor de voedingstuinbouw vooral onzekerheid ten aanzien van de personeelsvoorziening lijkt te spelen, werd de sierteelt vorige week al hard getroffen door een grote vraaguitval. Met zorg en toewijding geproduceerde producten werden rigoureus doorgedraaid.

Voor u als ondernemer levert dit veel vragen op. Er moeten keuzes gemaakt worden. De overheid neemt weliswaar algemene maatregelen die belangrijke klappen moeten opvangen, maar elke situatie is anders. De volgende acties kunnen ondernemers in ieder geval nemen om de gevolgen van het coronavirus in te schatten en te beperken.

Inventarisatie
Wat in elk geval belangrijk is, is een goede inventarisatie. Is er afzet voor mijn product en wat verwacht ik van de prijzen. Zijn er mensen om het product te oogsten? Vooral bij voorjaarsproducten als aardbeien en asperges zal dit een rol spelen. Maar ook; hoe lang gaat het duren voor er zicht is op herstel?

Liquiditeitsprognose
Ons eerste advies om op basis van de belangrijkste uitgangspunten een liquiditeitsprognose op te stellen voor in elk geval de eerste zes maanden. Ben hierbij ook kritisch op de actuele openstaande posten en de nog te ontvangen facturen. Een complete crediteurenlijst is cruciaal.

Contact met de bank
Op basis van de eerste inschatting kan dan worden bepaald welke financiële problemen er zijn en welke acties nodig zullen zijn. Banken zullen anticiperen door bijvoorbeeld verruiming van kredietfaciliteiten en/of uitstel van aflossingen. Wij zullen nauw contact met de banken onderhouden voor een snel en efficiënt proces.

Uitstel van betaling
Andere opties is het maken van afspraken met leveranciers over uitstel van de betaling van facturen. Bijvoorbeeld met de Belastingdienst kan voor bedragen tot € 20.000 kort telefonisch uitstel worden verkregen. Dit gaat om een eenmalig uitstel voor een periode van 4 maanden en er mag geen sprake van achterstanden zijn. Voor het lopende jaar kunnen eventuele voorlopige aanslagen worden verlaagd.

Werktijdverkorting
Valt daarnaast een hoeveelheid van het werk weg, dan kan ook worden gedacht aan Werktijdverkorting. Indien u voor meer dan 2 weken een afname van de arbeidsbehoefte van meer dan 20% verwacht, dan kunt u een vergunning hiervoor aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De vergunning is maximaal zes weken geldig en kan een aantal maal worden verlengd. De maximale duur is 24 weken.

Let er wel op dat u binnen de periode van een vergunning het percentage arbeidsuitval, en dus het deel waarvoor uw medewerkers in de WW gaan, niet kunt wijzigen. Ook is van belang dat Werktijdverkorting alleen geldt voor vaste medewerkers. Voor oproepkrachten, uitzendkrachten en ZZP’ers geldt ze niet. De vergunning van werktijdverkorting gaat pas in vanaf de datum dat het verzoek door het ministerie SZW is ontvangen (geen terugwerkende kracht).

Indien u bij één van bovengenoemde zaken ondersteuning wenst, verzoeken wij u contact op te nemen met onze adviseurs.