Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Bewijsregeling voor intracommunautaire leveringen (ICL) aangescherpt

Bewijsregeling voor intracommunautaire leveringen (ICL) aangescherpt
12 februari 2020 beheerdergoestenopdam

Verplicht vermelding van het btw-identificatienummer

Met ingang van 1 januari 2020 moet het btw-identificatienummer van de afnemer verplicht op de factuur worden vermeld om het 0% tarief bij intracommunautaire leveringen (ICL) toe te kunnen passen. De leverancier moet dus beschikken over het btw-identificatienummer van de afnemer.

Controleer daarom altijd het nummer van de afnemer via het VIES-systeem van de Europese Unie: http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/locale.nl  en maak een print/print-screen van dit gecontroleerde nummer. Later kan dan worden aangetoond dat terecht het 0% tarief is toegepast ook al staat bijvoorbeeld de afnemer niet meer in het VIES-systeem.

Indien er wordt gehandeld als onderdeel van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting dienen de intracommunautaire transacties onder hun eigen naam en hun eigen btw-identificatienummer te geschieden. Derhalve niet het nummer van de fiscale eenheid.

 

Bewijs van een intracommunautaire levering (ICL)

Met ingang van 1 januari 2020 gelden er nog meer voorwaarden voor toepassing van het 0%-tarief bij intracommunautaire leveringen. In de boekhouding moeten namelijk twee bewijsstukken worden opgenomen van twee van elkaar onafhankelijke partijen. Deze mogen niet afkomstig zijn van de leverancier en van de afnemer. Als bewijsstukken dienen met name de ondertekende vervoersdocumenten, vrachtbrieven of een factuur van de vervoerder van de goederen.

Onder voorwaarden en omstandigheden kan worden afgeweken van het vereiste van twee vervoersdocumenten. Denk hierbij aan de situatie als de afnemer zorg draagt voor het vervoer of het verzoek voor zijn rekening plaatsvindt.

Indien er dus wordt gehandeld met het buitenland dient u te zorgen voor een goede controle en vastlegging van de levering. Dit kan achteraf problemen voorkomen met betrekking tot de ingediende btw-aangifte. Wij helpen u hierbij graag verder.