Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Belangrijk arrest van de Hoge Raad over de landbouwvrijstelling

Belangrijk arrest van de Hoge Raad over de landbouwvrijstelling
18 februari 2016 joelbouwmeester
Vollegrondstuinbouw - Werkgebieden - Goesten & Opdam

Afschaffing landbouwvrijstelling

Regelmatig zijn er geruchten over afschaffing van de landbouwvrijstelling. Als de vrijstelling van toepassing is, hoeft  – onder voorwaarden – geen belasting te worden betaald over de winst op landbouwgrond en ondergrond van kassen en bedrijfsgebouwen. De financiële belangen van een agrariër of tuinder kunnen daarbij zeer groot zijn.

Over het algemeen wordt aangenomen dat afschaffing van de landbouwvrijstelling een kwestie van tijd is. Door nu de landbouwvrijstelling te benutten, kan in de toekomst bij afschaffing veel belasting worden bespaard.

Hoe benut ik de landbouwvrijstelling

Om de landbouwvrijstelling toe te kunnen passen moet eerst (boek)winst worden behaald. Deze winst kan dan vervolgens onder de landbouwvrijstelling worden gebracht en daarmee is de vrijstelling benut. De Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, heeft in juli 2015 aangegeven dat het niet mogelijk is om op een eenvoudige manier (boek)winst te creëren.
Op 30 september 2016 heeft de Hoge Raad aangegeven dat het wel mogelijk is om op andere wijze (boek)winst te behalen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen gronden (enkel op papier) worden geherwaardeerd. De gronden komen dan voor een hogere waarde op de bedrijfsbalans te staan.

Bedrijfsgebouwen/kassen/champignoncellen en ondergrond

Een probleem was dat naar de mening van de belastingdienst bij een herwaardering van ondergrond ook de bedrijfsgebouwen moeten worden geherwaardeerd. Op de boekwinst van de bedrijfsgebouwen is de landbouwvrijstelling echter niét van toepassing. Daarom zagen met name veel tuinders met kassen af van de herwaardering.

In het arrest van de Hoge Raad is nu aangegeven dat – zij het onder voorwaarden – het mogelijk is om énkel de ondergrond te herwaarderen. Hierdoor kan de landbouwvrijstelling worden benut zonder dat belasting hoeft te worden betaald over de boekwinst op bedrijfsgebouwen (kassen, tuinbouwloodsen, champignoncellen etc.).

Conclusie

Duidelijk is nu dat er nieuwe mogelijkheden zijn om een geslaagde herwaardering van (onder)gronden toe te kunnen passen. Daarbij is wel van belang dat de reikwijdte van het arrest van 30 september nog moet worden verduidelijkt.

Vragen?

Wilt u meer weten over de landbouwvrijstelling en wat de gevolgen zijn van het arrest voor uw situatie, dan kunt u contact opnemen met de heer Matthieu Opdam of Gert-Jan Pardoel van ons kantoor.