Telefoon: 0418 - 579 442 | E-mail: info@goestenopdam.nl

Aanslag gemeentelijke heffingen

Aanslag gemeentelijke heffingen
12 februari 2020 beheerdergoestenopdam

Naast controle van de hoogte van de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of woning raden wij u ook aan de aanslag zelf te (laten) controleren. Soms worden er bij het opleggen van de aanslag fouten gemaakt. De meest voorkomende fouten zijn hieronder opgenomen.

  • u bent ten onrechte aangeslagen als bedrijf. Als u uw onderneming heeft gestaakt en de gemeente houdt hier geen rekening mee, dan betaalt u te veel belasting;
  • u betaalt ook teveel belasting als de waarde van de bedrijfsgebouwen veel lager is dan de waarde van de woning. U bent dan namelijk voor de onroerende zaakbelasting geen bedrijf;
  • voor cultuurgrond, kassen én de ondergrond van de kassen is een vrijstelling onroerende zaakbelasting van toepassing;
  • indien sprake is van een bedrijf mag over de waarde van de woning géén onroerende zaakbelasting voor de gebruiker worden geheven.

Let op: Binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag dient bezwaar te worden gemaakt. Voor sommige fouten in aanslagen kan echter ook nadat de termijn van 6 weken voorbij is met succes worden verzocht om teruggave van belasting. De fouten in oudere jaren worden dan hersteld, maar het is altijd beter om tijdig bezwaar te maken.